Privacy Policy

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

1.1 We zijn blij dat je onze website bezoekt en danken je voor je interesse. Hieronder informeren we je over de omgang met je persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geĂŻdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke partij voor gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Bedrijfsnaam. De verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke partij) te beschermen, gebruikt deze website SSL- of TLS-versleuteling. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de reeks "https://" en het slotsymbool in de adresbalk van je browser.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Bij het louter informatief gebruik van onze website, d.w.z. als je je niet registreert of ons anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen gegevens die je browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om je de website te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd van het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waar je de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of anderszins gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) COOKIES

Om je bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van je browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat je browser bij je volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele mate gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een gespecificeerde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als individuele cookies die door ons zijn geĂŻmplementeerd ook persoonsgegevens verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b AVG voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het pagina bezoek te waarborgen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod interessanter voor je te maken. Voor dit doel worden cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) ook op je harde schijf opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Als we samenwerken met de bovengenoemde reclamepartners, word je individueel en apart geĂŻnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die binnen de volgende paragrafen wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat je je browser zo kunt instellen dat je op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of je deze accepteert of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je kunt deze vinden voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Houd er rekening mee dat als je geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) CONTACT MET ONS OPNEMEN

Wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van je vraag of voor het opnemen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van je vraag in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Als je contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 lit. b AVG. Je gegevens worden na definitieve verwerking van je verzoek verwijderd; dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel aangeven.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT EN VOOR CONTRACTVERWERKING

In overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de desbetreffende invoerformulieren. Het verwijderen van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke partij. We slaan de gegevens die je verstrekt op en gebruiken deze voor de contractverwerking. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens geblokkeerd met betrekking tot belasting- en handelsbewaarperiodes en na afloop van deze periodes verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om verder gebruik van gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

6) GEBRUIK VAN JE GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETING

6.1 Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief Als je je abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Het enige verplichte gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij je pas een e-mailnieuwsbrief sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij zullen je dan een bevestigingsmail sturen waarin wij je vragen op een overeenkomstige link te klikken om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij je IP-adres op, evenals de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van je e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons bij de registratie voor de nieuwsbrief verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor promotiedoeleinden in de vorm van de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na annulering wordt je e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverzendlijst verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om verder gebruik van gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

6.2 Het versturen van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten Als je ons je e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals die al zijn gekocht, uit ons assortiment per e-mail. Hiervoor is geen afzonderlijke toestemming van je nodig. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Als je aanvankelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, zullen wij je geen e-mails sturen. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van je e-mailadres voor de bovengenoemde reclame, met effect voor de toekomst, door de verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor ontstaan alleen verzendkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van je bezwaar wordt het gebruik van je e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR BESTELVERWERKING

7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven je betalingsgegevens door aan de gecontracteerde kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij je hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is Art. 6 lid 1 lit. b AVG.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

  • Paypal Voor betalingen via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij je betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen je betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van PayPal's gerechtvaardigd belang om je kredietwaardigheid vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische kans op wanbetaling voor het doel van de beslissing over de verstrekking van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Onder andere, maar niet uitsluitend, worden adresgegevens opgenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor verdere gegevensbeschermingsinformatie, inclusief de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij je naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om je persoonsgegevens te verwerken, indien dit noodzakelijk is voor contractuele betalingsverwerking.

  • SOFORT Als je de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 MĂĽnchen, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij je informatie verstrekken die tijdens het bestelproces is verstrekt, samen met informatie over je bestelling in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b AVG. De Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van je gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Je kunt meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/privacy-policy/

8) CONTACT VOOR DE HERINNERING OM EEN BEOORDELING TE SCHRIJVEN

Eigen beoordelingsherinnering (niet verzonden via een klantbeoordelingssysteem) Wij gebruiken je e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van je bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, mits je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na je bestelling in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS

9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook").

Om de bescherming van je gegevens te verhogen wanneer je onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geĂŻntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link op de pagina. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer je een pagina van onze website opent die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook. Wanneer je op de knop klikt, opent een nieuw browservenster en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar je kunt interageren met de plugins daar (mogelijk na het invoeren van je inloggegevens).

Facebook Inc. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals je rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van je privacy, verwijzen wij je naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ plugins met Shariff-oplossing Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Om de bescherming van je gegevens te verhogen wanneer je onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geĂŻntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link op de pagina. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer je een pagina van onze website opent die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Google+. Wanneer je op de knop klikt, opent een nieuw browservenster en wordt de Google+-pagina opgeroepen, waar je kunt interageren met de plugins daar (mogelijk na het invoeren van je inloggegevens).

Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals je rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van je privacy, verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

9.3 Instagram-plugin met Shariff-oplossing Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van de online dienst Instagram gebruikt, die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

Om de bescherming van je gegevens te verhogen wanneer je onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geĂŻntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link op de pagina. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer je een pagina van onze website opent die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Instagram. Wanneer je op de knop klikt, opent een nieuw browservenster en wordt de Instagram-pagina opgeroepen, waar je kunt interageren met de plugins daar (mogelijk na het invoeren van je inloggegevens).

Instagram LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram, evenals je rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van je privacy, verwijzen wij je naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

10) ONLINE MARKETING

10.1 DoubleClick van Google Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick van Google, geëxploiteerd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("DoubleClick").

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze website volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Verder kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te volgen. Dit is het geval wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar iets te kopen. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Vanwege de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren je daarom volgens onze kennisstand: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als je bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek koppelen aan je account. Zelfs als je niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat.

Als je bezwaar wilt maken tegen dit trackingproces, kun je cookies voor conversietracking uitschakelen door je browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, die worden verwijderd wanneer je je cookies verwijdert. Als alternatief kun je informatie over de instelling van cookies verkrijgen van de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en instellingen hiervoor maken. Ten slotte kun je je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of je deze accepteert of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als je geen cookies accepteert.

Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor meer informatie over het privacybeleid van DoubleClick van Google, bezoek: https://www.google.com/policies/privacy/

10.2 Gebruik van Google AdWords conversietracking Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en als onderdeel van Google AdWords, conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Wij gebruiken de diensten van Google Adwords om met behulp van reclame (zogenaamde Google Adwords) op externe websites aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen bepalen hoe succesvol de individuele reclamecampagnes zijn in relatie tot de gegevens van de advertentiecampagnes. Wij streven ernaar om je advertenties te laten zien die interessant voor je zijn, onze website interessanter te maken voor je en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te bereiken.

De cookie voor conversietracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten worden geĂŻnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een conversietrackingtag is doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kun je deze functie uitschakelen door de Google Conversietracking-cookie via je internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. Je wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons gerechtvaardigd belang in gerichte reclame volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, bezoek: https://www.google.nl/policies/privacy/

Je kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te blokkeren via een overeenkomstige instelling in je browsersoftware of door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als je het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.