Terms of Service

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door VivaNora. Door de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar VivaNora. VivaNora biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van je aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Wanneer je onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, neem je deel aan onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hier wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of inhoudsleveranciers zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Website opent of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Website, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag je de Website niet openen of de Diensten gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige aanbieding worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in de staat of provincie waarin je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om je minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je enige wetten in je rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Dienst.

Je mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden. Overtreding of schending van een van de Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

Je erkent dat jouw inhoud (anders dan creditcardinformatie) onversleuteld wordt verzonden en (a) overdracht via verschillende netwerken kan omvatten en (b) wijzigingen kan vereisen om te voldoen aan technische vereisten bij het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld wanneer deze via netwerken wordt verzonden. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak en zijn niet bedoeld om je gebruik van de Dienst te beperken of te beperken.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of actuelere informatiebronnen. Gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen veranderen.

We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Contractsluiting

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de "Kopen" knop te klikken, doe je een aanbod om een koopcontract te sluiten. Een ontvangstbevestiging van je bestelling volgt onmiddellijk na verzending via een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van het contract.

Garantie

De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via de Website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Er is alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven zoals ze in de winkel te zien zijn. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op je computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is nietig waar dit verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of ontvangen aan je verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks vanuit China naar de consument verzonden. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn voor rekening van de consument.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met dezelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, raadpleeg ons retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen je toegang bieden tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle of autoriteit hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met je gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen aangeboden via de Website is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de hulpmiddelen worden aangeboden door de betreffende derde partij(en).

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen niet en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal van derden of websites of voor ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN

Als je bepaalde inzendingen indient (bijv. wedstrijdinzendingen) of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt op ons verzoek, hetzij online, via e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, "Opmerkingen"), ga je ermee akkoord dat we de Opmerkingen die je ons toestuurt, te allen tijde en zonder beperking in enig medium mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige compensatie te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) te reageren op enige Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om inhoud die we naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk beschouwen, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of deze Gebruiksvoorwaarden, te monitoren, te bewerken of te verwijderen.

Je stemt ermee in dat je Opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat je Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van je Opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle Opmerkingen die je maakt en voor hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige Opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

Eventuele speciale aanvullende douanekosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de klant.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan onze website of dienst informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Dienst of een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Dienst of een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele vermelde update- of verversingsdatum die van toepassing is op de Dienst of een gerelateerde website mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de Dienst of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIKEN

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aan te zetten tot het uitvoeren van onwettige handelingen of daaraan deel te nemen; (c) enige internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te intimideren, misbruiken, beledigen, schade berokkenen, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze gebruikt kan worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van de Dienst, of het onvermogen om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan je beschikbaar worden gesteld (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking gederfde winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van de dienst of producten die via de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als je op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om VivaNora en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze bevatten door verwijzing, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEĂ‹INDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat jij of wij ze beëindigen. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je niet langer onze diensten wenst te gebruiken of wanneer je stopt met het gebruik van onze website.

Als je naar ons eigen oordeel enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of wij vermoeden dat je deze hebt geschonden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen jou en ons en regelen je gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je diensten verlenen, worden beheerst door en geĂŻnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar Info@vivanova.com.